Svetový deň proti obchodovaniu s ľuďmi je dôležitým momentom na prejavenie solidarity obetiam obchodovania s ľuďmi po celom svete, píše generálny riaditeľ IOM William Lacy Swing. Podľa jeho slov sa tento rok môže táto problematika udržať aj v centre pozornosti svetových lídrov, ktorí sa 19. septembra stretnú na summite OSN k téme utečencov a migrantov.

Viac informácií nájdete na: weblog.iom.int

ZDROJ: weblog.iom.int Prevzaté dňa: 29.07.2016

Zaujalo? Zdieľaj s kamarátmi a kamarátkami
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone