• Pri ceste do zahraničia musíš mať platný cestovný pas (okrem väčšiny európskych krajín, kam ti stačí občiansky preukaz). Väčšina krajín vyžaduje, aby bol pas v čase vstupu do krajiny platný ďalších 2 – 6 mesiacov.
 • Pred cestou si na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí www.foreign.gov.sk alebo na veľvyslanectve krajiny, kam cestuješ, zisti podmienky vstupu do tejto krajiny a podmienky vstupu do krajín, cez ktoré budeš prechádzať. Informuj sa tiež, aké formality si budeš musieť vybaviť po príchode do cudziny.
 • Ak má Slovensko voči danej krajine vízovú povinnosť, musíš si vopred vybaviť víza na príslušnom veľvyslanectve. Povedia ti aj, či a za akých podmienok je možné získať vstupné víza na hraničných priechodoch. Je možné, že budeš potrebovať aj tranzitné víza do krajín, cez ktoré budeš prechádzať.
 • S mnohými krajinami má Slovensko dohodu o úplnom alebo čiastočnom zrušení víz. Zoznam týchto krajín nájdeš na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.
 • Na prácu alebo študijný pobyt potrebuješ vo väčšine krajín špeciálne víza. Podrobnejšie informácie ti poskytne veľvyslanectvo alebo konzulát danej krajiny.
 • Zisti si adresu a telefónne číslo slovenského veľvyslanectva v krajine, kam cestuješ a nauč sa ho naspamäť.
 • Urob si kópiu pasu a odlož si ju na bezpečné miesto, o ktorom budeš vedieť len ty. Kópia pasu uľahčí prípadné vydanie náhradného cestovného dokladu.
 • O svojom odchode informuj rodičov alebo dobrých známych. Po príchode do krajiny sa im ohlás hneď, ako to bude možné.
 • Doma nechaj presnú adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o svojom budúcom zamestnávateľovi, ďalšiu fotokópiu pasu a aktuálnu fotografiu. Nechaj im aj kontakty na ľudí, s ktorými do zahraničia ideš.
 • Dohovor sa, ako často a kedy sa budeš ozývať rodičom alebo dobrým známym.
 • S blízkymi si dohodni záchranný signál (vetu alebo slovné spojenie), ktorý budeš môcť použiť aj počas odpočúvaného telefonátu.
 • Zabezpeč si cestovné poistenie. Malo by obsahovať aj poistenie pre prípad úrazu a choroby. Informuj sa o podmienkach zdravotnej starostlivosti (napr. o povinných očkovaniach a pod.) v krajine, kam cestuješ.
 • Na cestu si vezmi nevyhnutný finančný obnos na prípadný návrat domov a predplatenú telefónnu kartu.
 • Vybav si medzinárodnú platobnú kartu alebo cestovné šeky: sú vhodnejšie ako nosenie väčšieho obnosu v hotovosti.
 • Ak sa tomu však nedá vyhnúť, ulož si peniaze na viac miest.
 • K batožine pribaľ slovník jazyka krajiny, kam cestuješ, a nauč sa základné frázy.