Správa o obchodovaní s ľuďmi je každoročne publikovaná Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Zameriava sa na spracovanie informácií týkajúcich sa problematiky obchodovania s ľuďmi v týchto oblastiach:

• ochrana a podpora obetí,
• prevencia,
• postup pri trestných konaniach s páchateľmi,
• odporúčania, čo môžu v budúcnosti v týchto oblastiach zlepšiť.

Správa má celosvetový dosah, pokrýva až 188 štátov. Hodnotené štáty sú zaradené do troch skupín, podľa ich snahy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovenská republika bola tento rok zaradená v najvyššej 1. skupine už šiestykrát po sebe.

Celé znenie správy v anglickom jazyku je možné nájsť aj vo formáte PDF na stránke: state.gov/documents

ZDROJ: state.gov Prevzaté dňa: 26.07.2016