1. december je známy ako Svetový deň boja proti AIDS. Na Slovensku na túto problematiku upozorňuje kampaň Červené stužky, ktorá sa okrem témy HIV a AIDS sa venuje aj otázkam prevencie látkových a nelátkových závislostí a vzdelávaniu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Do kampane, ktorá sa na Slovensku uskutočnila už desiaty rok, sa zapojilo 520 škôl a školských zariadení na Slovensku. Na záverečnom stretnutí vytvorili študenti z viacerých škôl „živú“ stužku, aby tak vyjadrili podporu kampani a osvete o AIDS.

ZDROJ: ucn.skcervenestuzky.sk Prevzaté dňa: 11.01.2017
AUTOR FOTOGRAFIE: Vlastimil Čičmanec