V minulom roku v Českej republike prebehlo viac ako 400 kontrol, ktoré sa zameriavali na dodržiavanie povinností spojených s agentúrnym zamestnávaním a na nezákonné sprostredkovanie práce. Okrem 33 nelegálne zamestnaných osôb, úrady odhalili aj 54 agentúr, ktoré sprostredkovávali prácu bez povolenia. Agentúry využili medzery v legislatíve a vyhli sa dodržiavaniu podmienok stanovených zákonom. Ľudia, ktorí sú zamestnaní cez takéto pseudoagentúry, dostávajú plat v hodnote minimálnej mzdy a zvyšnú dohodnutú časť im agentúra vyplatí „na ruku“ alebo vo forme cestovných náhrad. Takto okrádajú o výhody a peniaze zamestnancov aj štát.

Na čo si dávať pozor pri hľadaní zamestnania a ako odhaliť podvodné praktiky agentúr sa dozviete v článku.

ZDROJ: finance.idnes.cz Prevzaté dňa: 27.01.2017