V žiadnom prípade ťa nechceme od cesty do zahraničia odradiť.
Naopak radi by sme ti poradili, ako na to. Vyber si jednu z podstránok nižšie.

Checklist

Vytlačiť zoznam

Pomoc v kríze

Pomoc v núdzi alebo čo ak sa dostaneš do nepredvídaných ťažkostí? Utekaj na nejaké verejné a oficiálne miesto, napr. úradná inštitúcia, knižnica, pošta a pod. Pomoc môžeš hľadať na  miestach označených krížom: nemocnica, kostol, zariadenie prvej pom...

Pred odchodom

Pri ceste do zahraničia musíš mať platný cestovný pas (okrem väčšiny európskych krajín, kam ti stačí občiansky preukaz). Väčšina krajín vyžaduje, aby bol pas v čase vstupu do krajiny platný ďalších 2 – 6 mesiacov. Pred cestou si na webovej strá...

Počas pobytu

Nikomu za žiadnych okolností nedávaj svoj pas (samozrejme okrem pohraničnej stráže a polície). Všetky potrebné náležitosti si má každý vybavovať sám. Ani pri práci načierno zamestnávateľ tvoj pas nepotrebuje! Pas a ostatné dôležité doklady (n...

Konzulárna pomoc

V ktorejkoľvek cudzej krajine ti v núdzi pomôže slovenský konzulát, ktorý je zvyčajne súčasťou veľvyslanectva. Zisti si jeho telefónne číslo ešte pred odchodom zo Slovenska. Ak sa občan SR nachádza v krajine, ktorá nie je členom EÚ, a Slovenská rep...

Asistované dobrovoľné návraty obetí obchodovania s ľuďmi do krajiny pôvodu

IOM pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi pred návratom a pri návrate do krajiny ich pôvodu. Tieto služby sú určené občanom slovenského pôvodu, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi v inej krajine. IOM pomáha tiež migrantom, ktorí sa stali obeťami ob...