V ktorejkoľvek cudzej krajine ti v núdzi pomôže slovenský konzulát, ktorý je zvyčajne súčasťou veľvyslanectva. Zisti si jeho telefónne číslo ešte pred odchodom zo Slovenska. Ak sa občan SR nachádza v krajine, ktorá nie je členom EÚ, a Slovenská republika nemá v tejto krajine zastupiteľský úrad, má ako občan Únie právo na konzulárnu ochranu od veľvyslanectva alebo konzulátu ktorejkoľvek inej krajiny EÚ za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu.

Konzulát môže:

 • vydať náhradný cestovný preukaz na návrat do SR
 • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí ti môžu poslať peniaze, ak sa ocitneš v núdzi (napríklad potrebuješ sa vrátiť domov)
 • odporučiť služby miestnych advokátov, ktorí ti poskytnú odbornú právnu pomoc, ak sa dostaneš do kontaktu s miestnou políciou alebo súdom
 • odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov
 • informovať tvojich najbližších príbuzných o nehode alebo úmrtí a zabezpečiť nevyhnutné opatrenia
 • kontaktovať občanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe a podať o nich správy príbuzným
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií, ktoré môžu zabezpečiť nocľah, stravu a pod.
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní
 • osvedčiť pravosť kópií, listín, podpisov, pečiatok
 • na základe znalostí miestnych pomerov poradiť, ako máš postupovať vo vyššie uvedených a podobných situáciách

Konzulát nemôže:

 • zasahovať do súdneho konania alebo ho iniciovať v tvojom mene
 • poskytovať advokátske služby
 • dosiahnuť/zariadiť prepustenie z väzenia
 • zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní
 • zabezpečiť ti lepšie zaobchádzanie v nemocnici alebo väzení ako miestnym občanom
 • zaplatiť ti účty za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty
 • poskytovať služby prináležiace cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, bankám a iným organizáciám
 • zaobstarať ti ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie