Obeťou obchodovania s ľuďmi sa môže stať každý, bez ohľadu na pohlavie, vek, či iné aspekty. V minulosti sa obeťami stávali väčšinou mladé ženy pochádzajúce zo znevýhodnených sociálnych pomerov. V posledných rokoch sa ukázalo, že obeťami sa čoraz viac stávajú aj muži a dokonca aj ľudia so zdravotným hendikepom.

Mnohí z tých, ktorým sa podarilo vrátiť sa domov, sa so svojimi otrasnými skúsenosťami nechcú nikomu zdôveriť. Či už zo strachu o seba a svojich blízkych, alebo z pocitu hanby za to, čo sa im stalo. Zaradiť sa naspäť do normálneho života býva ťažké. Je priam nemožné, aby sa s touto traumou vyrovnali sami, preto by v každom prípade mali oni alebo ich blízki vyhľadať odbornú pomoc (napr. psychologickú, právnu a pod.).

Niektoré obete nájdu útočisko v chránenom ubytovaní, ktoré poskytujú rôzne mimovládne organizácie. Zabezpečia im aj ochranu, zdravotnú, sociálnu a právnu pomoc.

Pozri tiež sekciu VycestovanieProgram návratu a reintegrácie obchodovaných osôb