• Dobre si prever agentúru alebo človeka, ktorý ti prácu ponúka. Ak je to možné, skontaktuj sa s ľuďmi, ktorým už agentúra zamestnanie sprostredkovala.
  • Informácie poskytnuté agentúrou si over u svojho budúceho zamestnávateľa. Seriózna pracovná agentúra ti poskytne meno kontaktnej osoby a jej telefónne číslo.
  • Neprijmi prácu načierno. Vycestuj až keď podpíšeš pracovnú zmluvu, dostaneš pracovné povolenie alebo víza.
  • Podpíš len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumieš. Ak sú v zmluve časti, ktorým nerozumieš, poraď sa so známymi a požiadaj zamestnávateľa/agentúru o vysvetlenie. Podpis pracovnej zmluvy negarantuje bezpečnosť ponúkanej práce!
  • V žiadnom prípade neprijmi prácu v cudzine na základe ústneho prísľubu, ani keby ti ju ponúkali ľudia, ktorých poznáš.
  • V krajine, kam odchádzaš pracovať, si nájdi čo najviac kontaktov (napr. od známych, ktorí tam už boli). Pýtaj sa aj na ďalšie zdroje užitočných informácií o práci a živote v krajine, kam ideš pracovať (internetové stránky, publikácie, kontakty na relevantné inštitúcie v krajine a pod.)
  • Aj keď pracuješ načierno, v núdzi sa obráť na políciu.
  • Ak existuje akékoľvek podozrenie, že ide o prípad obchodovania s ľuďmi, úrady vo väčšine európskych krajín pristupujú k dotknutým osobám ako k obetiam trestného činu.
  • Ak sú pracovné podmienky iné, než je uvedené v zmluve, obráť sa na agentúru alebo osobu, ktorá ti prácu sprostredkovala a informuj o tom svojich blízkych doma.