Základné informácie o možnostiach a spôsoboch práce v zahraničí, ako aj informácie o spôsoboch vybavenia povolení na prácu a pobyt v jednotlivých krajinách poskytujú úrady práce. Môžeš tam získať aj kontakty na zamestnávateľov v zahraničí alebo zoznam slovenských firiem, ktoré majú povolenie prácu v zahraničí sprostredkovať.

Na jednotlivých Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžeš obrátiť na EURES poradcov, ktorí ti umožnia prístup k denne aktualizovanej databáze voľných pracovných miest v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ a Nórsko, Island, Švajčiarsko). Databáza je prístupná na stránkach www.eures.sk a www.upsvar.sk. Nájdeš tam aj aktuálne informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách, ktoré sú členmi siete EURES. Služby siete sú bezplatné.

Ako má vyzerať pracovná zmluva

Dohoda so sprostredkovateľom práce/pracovná zmluva  musí byť uzatvorená písomne, v dvoch identických origináloch – jeden patrí tebe. Dohodu podpíš po tom, čo si ju pozorne preštuduješ, a až keď je podpísaná sprostredkovateľom zamestnania. Má obsahovať najmä: ...

Sprostredkovanie práce

Na Slovensku môžu sprostredkovať prácu do zahraničia len fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú živnosť na sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Priebežne aktualizovaný zoznam agentúr, ktoré túto živnosť majú, si môžeš vyzdvihnúť na Ústredí práce, na ktor...

Užitočné rady

Dobre si prever agentúru alebo človeka , ktorý ti prácu ponúka. Ak je to možné, skontaktuj sa s ľuďmi, ktorým už agentúra zamestnanie sprostredkovala. Informácie poskytnuté agentúrou si over u svojho budúceho zamestnávateľa . Seriózna pracovn...

Užitočné webstránky

BELGICKO Valónsky úrad odborného vzdelania a zamestnanosti www.leforem.be Úrad práce bruselského regiónu www.orbem.be Flámsky úrad práce www.vdab.be ČESKÁ REPUBLIKA Zoznam kontaktov na úrady práce www.uradprace.cz DÁNSKO Stránka o pr...