Počas roka 2015 IOM pomohla takmer 7 000 obetiam obchodovania s ľuďmi v 115 krajinách sveta. Celkový počet prípadov novodobého otroctva vzrástol takmer o 9% v porovnaní s minulým rokom.

Až 74% obetí, ktorým IOM pomohla, bola obchodovaná za účelom nútenej práce, najčastejšie v sektoroch ako je stavebníctvo, práca v domácnosti alebo rybárstvo. Sexuálne vykorisťovanie zaznamenala IOM v jednej pätine z celkového počtu prípadov. Kombinácia pracovného a sexuálneho vykorisťovania bola prítomná v ďalších 5% prípadov, pri ktorých IOM poskytovala asistenciu.

Minuloročnými obeťami boli v 55% prípadoch muži. Osoby, ktorým IOM v roku 2015 pomohla, boli v priemere obchodované po dobu 3 rokov, pričom najdlhšia doba vykorisťovania bola 25 rokov. Zistené údaje tak zvyšujú povedomie verejnosti o tom, že obchodovanie s ľuďmi nemusí vždy zahŕňať sexuálne vykorisťovanie a obeťou sa môže stať rovnako muž, ako aj žena.

Obchodovanie s ľuďmi sa týka aj detí, ktoré tvoria 13% všetkých obetí. V prípade sexuálneho vykorisťovania je dieťa každou piatou obeťou.

IOM je najväčším poskytovateľom služieb obetiam obchodovania s ľuďmi vo svete. S implementáciou programov proti obchodovaniu s ľuďmi začala už v roku 1994 a odvtedy pomohla už viac ako 70 000 obetiam obchodovania a vykorisťovaným migrantom.

ZDROJ: iom.int Prevzaté dňa 20.06.2016